tisdag 18 maj 2010

Höörs elever lyckas mycket bra på de nationella proven i matematik


Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör varje år en jämförelse av olika skolkommuner (klicka på länken)och i år var detta uppmuntrande läsning för oss som jobbar med matematikutveckling i Höör.
Hela 98,8 % av eleverna i årskurs 9 (förra årets nior) nådde minst godkänt resultat vid de nationella proven i matematik. Genomsnittet i Sverige låg på 87 % så detta gav oss en fjärdeplats i hela Sverige. En annan sak som SKL mäter är om eleverna får ett högre slutbetyg än vad resultaten blir vid de nationella proven. Här ligger genomsnittet på 21,1 % i landet och vi har bara 14,9 % som får ett högre slutbetyg i matematik. Det betyder att vi inte sätter några "glädjebetyg". Vad får man för medalj när man kommer fyra? Guld, silver, brons, koppar ?
När vi funderar på vad som är orsaken till dessa fina resultat så kommer vi på följande, vad tror ni?


  • Vi har fokuserat på målen under några år, vi tror det gör att lärare är mer målstyrda i sin undervisning.

  • Många vill förändra sin undervisning till att bli mer laborativ och mindre styrd av läromedel, vi har nu startat cirklar med lärare från 1-3, 4-6 och 7-9 som tillsammans skapar matematikverkstäder på sin skolor och jobbar med "tänket bakom", även förra året hade lärarna tankar och önskan till detta.

  • Vi har haft ett antal tillfällen för erfarenhetsutbyte, detta har varit uppskattat och vi tror det har bidragit till de goda resultaten.

  • Vi upplever att vi har starkt stöd hos rektorer och kommunledning för satsningar vi gör inom matematiken i Höör.

När vi har dunkat oss, lärarna och eleverna i ryggen en stund börjar vi fundera på vad vi ska göra för att detta ska fortsätta över tid:  • Vidare gemensam tid för lärare som vill utveckla sin undervisning tillsammans utifrån våra lokala mål.

  • Fortsätta med cirklar, arbeta mer laborativt, mindre styrt av läromedel.

  • Hitta former för en bredare bedömning, ännu mer inriktad mot förmågor och processer, mer bedömning av muntliga och praktiska förmågor och kunskaper.

  • Vi vill hitta former för stimulans till elever som kan nå de högre målen i matematik och deras lärare.

GRATTIS HÖÖR!