IT i matteundervisningen

  • Vad är det du vill att eleverna ska UPPTÄCKA TRÄNA UTMANA ?
  • Vilka fördelar ger smartboarden eller datorn?
Program i datorn NOTEBOOK     Sorgligt outnyttjat...vem kan alla funktioner?
Linjal, gradskiva, rutnät, tallinjer, klockor, geometriska figurer...

Sök på Youtube Lesson Activity Toolkit
Gör en kalender i Notebook 
Math tools
Basic – vad var det nu symbolerna uppe i kanten betydde? 12 min...
Viktigt material för utbildare, heter inte alltid så, kan vara Lesson Activity Toolkit

Gå med i Smartklubben  massor av gratis lektioner och lite utbildning på smartboarden
Massor av notebooklektioner på Lektion

Interaktivt material till läromedel
Digitalt material från Bonnier Utbildning    Mattefabriken 4-6

Program för träning i datorn
Matteknep Nivå 1 Tom åk 5

                 Nivå 2 Tom åk 9

Skriva matteuppgifter på datorn Digitalt räknehäfte

Internet - en guldgruva

Onlineaktiviteter och spel   på vår egen blogg

Crazy taxi – krocka med bilar som är multiplar med 2, 6, 10, 12

Fractone – vilka brickor med bråk är tillsammans en hel?
Fraction splat – skjut ner bubblor med 1. blandad form, tal mer än 1 osv kul!

Math lines - skjut ihop bollar som blir bestämd summa från 4 till 15 (talpar)

Hungry puppies – låt valparna plocka åt sig köttben med decimaltal så mittsumman bildas

Integer warps – multiplicera negativa tal (lurande lätt)

Dirt bike... – jobba med bråk
NVLM National Library of Virtual Manipulatives Värsta labbet för laborativ matematik

Fyra olika områden: Tal och räkning, algebra, geometri, mätningar, statistik och sannolikhet (samma som Lgr11) Grades 6-8 och 9-12 OK för högstadiet

Multibasmaterial på datorn, obs går att ställa in så du visar decimaltal

Diffy – subtrahera tal, går att köra bråk, decimaltal, pengar...

Function machine – en hederlig funktionsmaskin

Upptäck sambandet mellan delen, det hela och procentsatsen – grafisk
Thinking blocks Träna problemlösning


Matte i   iPaden, iPhone osv

Matte i  iPaden
iPad i förskolan
Appar