fredag 26 oktober 2012

Arbeta med Lgr11 a la Öland

Jag har hittat en guldgruva!
Öland finns det engagerade mattepedagoger och de delar med sig av sina ideer på nätet, sånt gillar vi!
De har bland annat en matris där det centrala innehållet möter förmågorna (liknande NCMs strävor) och i varje korsning finns massor av aktiviteter på olika nivåer.


Förutom detta finns massor av länkar, LPPer och en matematikmatris, skynda dit och utforska.
Tack Borgholm!

måndag 22 oktober 2012

Lyckas med problemlösning - vem vill inte det?

Jag har tidigare skrivit om ett mycket intressant förlag här på bloggen, Askunge förlag, som nu har en hel del matematikläromedel som vi ska titta närmare på.

Förmågan att lösa problem är central i Lgr11 och hela ämnet matematik, och eleverna behöver undervisning om olika strategier för problemlösning.
Detta finns i "Att lyckas med problemlösning" som finns i två böcker, en för lågstadiet och en för mellanstadiet, men alla som vill undervisa om problemlösning har nytta av dem. Det finns ytterligare böcker med problem, i huvudböckerna finns läraranvisningar och kopieringsunderlag.

Tanken är att man beskriver olika metoder/strategier för problemlösning och så får eleverna använda dessa i problem för att bli säkra på dem. Till sist har eleverna en bred repertoar eller stor verktygslåda att använda vid sin problemlösning. Jättebra! 
 

torsdag 18 oktober 2012

Levla i enhetsomvandlingar!


Följande kunde man läsa på Facegruppen Levla lärande häromdagen, är du med?

söndag 14 oktober 2012

Ny bok LÄRA OCH UNDERVISA MATEMATIK

Det har nyligen kommit en ny intressant bok för oss som är intresserade av matematikdidaktik och frågor om lärande i matematik. Den har underrubriken från förskoleklass till åk 6 men är tillräckligt vass att vara angelägen för alla som undervisar i grundskolan.
Barbro Grevholm är redaktör för boken, som både kan fungera som kurslitteratur för blivande matematiklärare och som referensbok för verksamma lärare.


Intressant från innehållet:
  • Att bli en kompetent matematiklärare
  • Vad är matematik?
  • Kursplaner i matematik
  • De yngsta barnens matematik
  • Matematik genom problemlösning
  • Kommunikation och lärande i matematik
  • Bedömning i matematik
Dessutom finns ett gediget kapitel för varje del av det centrala innehållet i matematiken:
  • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Rummet vi finns i och formerna omkring oss
  • Statistik och sannolikhet
Boken innehåller forskningsrön, uppgifter, diskussionsfrågor om aktuella ämnen och lärares erfarenheter.
De lärare som medverkar är:
Camilla Björklund
Barbro Grevholm
Johan Häggström
Katarina Kjellström
Stefan Löfwall
Eva Norén
Gunilla Olofsson
Elisabeth Persson
Lars-Erik Persson
Per-Eskil Persson
Eva Riesbeck
Eva Taflin

Boken såg jag första gången på bokmässan i Göteborg och jag har börjat läsa kapitlet om Bedömning i matematik, något jag (liksom många av er) funderar mycket på!
Norstedts förlag har boken, men den finns att köpa på tex Bokus och Adlibris.