fredag 20 januari 2012

Matematikbienalen 2012Det händer något stort nästa vecka i Umeå: Matematikbiennalen 26-27 januari 2012 - Matematik i kulturens tecken (finns att läsa om på http://www.use.umu.se/samverkan/ruc/matematikbiennalen)
För första gången i matematikbiennalens historia kommer Umeå universitet att stå som värd för arrangemanget. Umeå universitet arrangerar matematikbiennalerna 2012 och 2014. Umeå är även är utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014 vilket gjorde valet av tema självklart - ”Matematik i kulturens tecken”.
Utbildningsminister Jan Björklund besöker biennalen
Matematikbiennalen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Till Umeå universitets campus kommer lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Biennalen innehåller föreläsningar och workshops av lärare och lärarutbildare som undervisar i matematik. Pedagoger från olika skolor kommer också att presentera utvecklingsarbeten och undervisningsprojekt i form av idéutställningar. Under Matematikbiennalen kommer även aktuell forskning att presenteras och läromedelsförlag visar upp sina produkter.
Programmet innehåller många spännande bidrag från såväl verksamma lärare som nationella och internationella forskare. Bland de internationella föreläsarna återfinns Mike Askew,
Professor vid Monash University, Melbourne,
Finns mängder av sidor via nätet. Gå till google och sök på Mike Askew maths
EX: http://www.youtube.com/watch?v=w6hYwzjTPxM
- att dansa och röra sig till olika matematikuppgifter.
EX: http://www.mikeaskew.net/page3/page6/page6.html
- En artikel skriven av Mike, där man får råd som lärare hur man kan analysera sina elevers matematiska problem.
Ex: http://www.mikeaskew.net/
- Mikes egen sida med tips
Övriga föreläsare:
Kathleen Heid, professor vid Pennsylvania State University,
Bill Mc Callum, professor vid University of Arizona, Institute for Mathematics and Education, K. Subramanian, verksam vid Homi Bhabha Centre for Science Education, Centre of the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai, India
Yoshinori Shimizu, verksam vid Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Japan.
Jag önskar bara att jag var där, men tyvärr blev det ingen resa i år. Men hoppas på 2014….