torsdag 12 maj 2011

Fängslande statistik Gapminder

Statistik kan vara tråkigt och intetsägande... men det måste inte vara så. Hans Rosling trollbinder med statistik med hjälp av GAPMINDER.

tisdag 10 maj 2011

Strategier för problemlösning
George Polya


- föddes i Ungern


- var matematiker


- skrev om problemlösning
Problemlösning - en handbok i rationellt tänkande av George Polya
Det är dumt att svara på en fråga som man inte har förstått.


Det är ledsamt att arbeta mot ett mål man inte känner någon strävan efter att nå. Sådana dumma och ledsamma saker händer ofta, i och utanför skola och universitet, men en lärare måste försöka förhindra att sådant händer i hans klass.
Fas ett: Eleverna måste förstå problemet. Men de bör inte bara förstå det, de bör också känna en önskan att kunna lösa det. Om en elev inte riktigt förstår ett problem eller saknar intresse för det är det inte alltid hans fel. Problemet måste vara väl valt, inte för svårt och inte för lätt, naturligt och intressant.
Fas två: Det bästa en lärare kan göra för eleven är att på ett diskret sätt förse honom med en ljus idé. Att utarbeta en plan, att komma på idén till en lösning är inte lätt. Det krävs mycket för att lyckas, tidigare förvärvade kunskaper, sunda tankevanor, målmedveten koncentration och en sak till - en god portion tur.
Fas tre: Att genomföra sin plan är lättare än att komma på den. Nu handlar det mest om tålamod, att hålla fast vid sin plan. Om eleven verkligen har kommit fram till en plan kan läraren ta det relativt lugnt ett tag. Den stora risken är nu att eleven glömmer planen. Detta är ganska troligt om eleven har tagit emot planen utifrån och accepterat den på grund av lärarens auktoritet. Om han själv däremot har utarbetat den kommer han inte att glömma tankegången så lätt.
Fas fyra: Även ganska duktiga elever slår narmalt ihop sina böcker och börjar titta efter någonting annat så snart de kommit fram till och skrivit ner lösningen på ett problem. När de gör det missar de en lärorik fas i arbetet. Genom att se tillbaka på den fullbordade lösningen, genom att ompröva och undersöka resultatet igen och den väg som ledde dit, skulle de kunna befästa sina kunskaper och utveckla sin förmåga att lösa problem. Detr finns alltid något mer att undersöka och fundera över. Det finns alltid något kvar att göra.

söndag 8 maj 2011

Thinking blocksIbland kan det vara svårt att "se" vad som händer i problemlösningsuppgifter, detta enkla spel tränar att "se" vad det är som ska lösas i problem. Kräver mycket tankearbete!Klicka här