tisdag 28 april 2009

Tonåringar alltmer logiska

Läste idag om en undersökning vid Göteborgs universitet som visar att trettonåringar idag har en starkare logisk förmåga än för 50 år sedan. Detta påverkar matematiken positivt. Hur ska detta tolkas mot de sjunkande resultaten i internationella undersökningar som TIMSS och PISA? Professor Allan Svensson vid institutionen för didaktik och pedagogik säger:
- Vad gäller elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i matematik finns alltså inget som pekar på att förutsättningarna försämrats bland eleverna under senare decennier.
Det som kan påverka är kursinnehåll, undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens.
Ungdomarnas spatiala förmåga har försämrats något de senaste decennierna, men ligger ändå högre än för 50 år sedan. Något som försämrats är tonåringarnas verbala förmåga, testet gäller ordförståelse, och resultaten beskrivs som att ungdomarna kanske inte förstår färre ord, men de förstår andra ord än de "traditionella". Läs mer på www.forskning.se /Christel

måndag 20 april 2009

Matematisk begreppsordbok på 17 språk


Detta är en viktig sida för dig som har elever med ett annat modersmål än svenska. På Tema Modersmål finns både begreppsordlistor på 17 språk och bildteman bland annat för geometri. Titta vad ni kan ha nytta av!

onsdag 15 april 2009

Choklad är bra för matematiken!

Nu finns det forskning som visar att choklad är bra för matematiken, det har vi väl vetat länge?

tisdag 14 april 2009

Hej alla matematik lärare.
Just nu finns det ett kanon erbjudande från Gleerups. Man får prova på deras läromedelswebbar gratis tom 31/5. Gå in på gleerups hemsida. www.gleerups.se. Klicka på prova på gratis skylten. Välj sedan årskurs och bok du är intresserad av. Klicka på prova på knappen och sedan får du fylla i din email. Då kan man exempelvis se en genomgång av bråk på smartboarden eller olika tester i huvud-räkning.
Njut och roa era elever.
Anki