tisdag 28 april 2009

Tonåringar alltmer logiska

Läste idag om en undersökning vid Göteborgs universitet som visar att trettonåringar idag har en starkare logisk förmåga än för 50 år sedan. Detta påverkar matematiken positivt. Hur ska detta tolkas mot de sjunkande resultaten i internationella undersökningar som TIMSS och PISA? Professor Allan Svensson vid institutionen för didaktik och pedagogik säger:
- Vad gäller elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i matematik finns alltså inget som pekar på att förutsättningarna försämrats bland eleverna under senare decennier.
Det som kan påverka är kursinnehåll, undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens.
Ungdomarnas spatiala förmåga har försämrats något de senaste decennierna, men ligger ändå högre än för 50 år sedan. Något som försämrats är tonåringarnas verbala förmåga, testet gäller ordförståelse, och resultaten beskrivs som att ungdomarna kanske inte förstår färre ord, men de förstår andra ord än de "traditionella". Läs mer på www.forskning.se /Christel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar