tisdag 24 november 2009

Matematikutvecklingen på förskolansområde
För att främja utvecklingen i förskolan är det ju bra som bekant att använda rätt begrepp från början. Vi har hittat en lista över Exempel på aktiviteter som främjar den matematiska utvecklingen. Kan vara bra och ha som en checklista.

Exempel på aktiviteter som främjar den matematiska utvecklingen

SANDLÅDAN GUNGOR

Föränderlighet Rumsuppfattning
Forma – skapa Rörelse
Figurer – lägesord Avstånd
Bygga – konstruera – hållfasthet
Mönster


HINDERBANA

Begrepp:
Gör en hinderbana där barnen ska
hoppa över
krypa under
åla igenom
upp

framför
bakom
i
osv Använd lägesorden medvetet vid instruktionen!

Rumsuppfattning
Längd
Avstånd
Motorik
Hållfasthet


LIKA – OLIKA

Jämför
- olika föremål
- cuisenairestavar

Ställ er två och två, tre och tre

Bilda grupper. Det ska vara lika många i varje grupp.

Jag står i mitten. Det ska vara lika många på varje sida om mig.
Vad händer om en går bort/kommer till på ena sidan?

Balansvåg
Lika
Vad händer om jag lägger till en på ena sidan? Tar bort en?

Olika
Hur ska vi göra för att det ska bli lika?
Du får inte lägga till något.
Du får inte ta bort något.

Vad händer om du har olika sorters föremål?


LED

Lägesord
Var i ledet står du?
Vem står
Först? Sist? I mitten?
Främst? Längst bak?
Framför dig? Bakom dig?
Mellan X och Y?
Andra framifrån? Tredje bakifrån?
Vänd ledet? Vem står först/sist nu?

Längd
Två och två.
Ligg ner. Vilket led blir längst? Varför?
Vrid ena ledet ett kvarts varv:
Vad tror du kommer att hända? Hur tänker du?
Vad hände? Varför?

Seriera
Ordna efter storleksordning.
Börja med
störst först
längst först
minst först
kortast först
längst/kortast i mitten

Begrepp
Varannan lång, varannan kort
Vad menas med
- varannan?
- lång?
- kort?
- störst?
- minst?

Mönster
Skapa olika mönster med er själva:
Genom att omväxlande sitta, ligga stå
Vända sig åt olika håll
Placera efter längd

Lycka till
matematikutvecklarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar