lördag 16 januari 2010

Fortbildningsdag i matematik 8 januari 2010

Du undrar kanske vad detta är, men det gör inte de 120 pedagogerna som samlades på Sätoftaskolan på vårterminens första dag för fortbildning i matematik. De vet att det var de goda chokladmuffinsen som vi fick till eftermiddagskaffet. Bilden är tagen från övervåningen...


På plats efter jullovet var i stort sett alla Höörs matematikpedagoger, både från kommunala skolor och en del friskolor, vi hade också ett antal mattepedagoger från Hörby med och det handlade om hur vi kan förändra och variera matematikundervisningen.

Christel och Anki (matematikutvecklare) hade tillsammans med Martin Persson bjudit in Per Ingvar de la Motte och Cecilia Röstenius från Skolinspektionen för att berätta om den stora granskning de har gjort av matematikundervisningen, och vi satt sedan i grupper och pratade om de olika områdena som enligt granskningen ofta behövde utvecklas. Det var livliga och positiva diskussioner, det blir nog aldrig tyst när man samlar utvecklingssugna mattepedagoger för utbyte av idéer och goda arbetssätt.

På många av våra skolor finns det rolig, varierad undervisning och lärare och elever som känner till och arbetar väl efter kursplanens mål men vi uppfattade på fortbildningsdagen att det finns önskan om:
  • fortsatta ämnesdiskussioner över skolårsgränser och verksamhetsgränser, ja till och med över kommungränser...
  • gemensamma rättningskonferenser vid nationella prov

  • fortbildning kring en bredare och mer formativ bedömning i matematik och kring undervisning som utvecklar olika kompetenser i matematik snarare än uppnåendemål

  • nätverk för mer laborativt arbete (studiecirkel om matematikverkstad nummer ett kommer igång under våren, det var 18 personer som anmälde intresse under fredagen)

  • fortsättning av inspirationsträffarna (kommer, årets första är redan på onsdag 20 jan, handlar om att använda smartboard/dator i undervisningen/matematiken)

Detta kommer vi att arbeta för att förverkliga under det kommande året, det ska bli roligt, för vi känner att det är många som brinner för matte i Höör (och Hörby)
Hör av dig till oss med idéer om nya projekt!
Det vi har på gång just nu är:

  • Inspirationsträff om smartboard/dator och matematik onsdag 20 januari på Sätoftaskolan kl. 16.00-19.00 Anmälan här
  • Träff för matematikutvecklare i Stockholm 27 januari
  • Matematikbiennal i Stockholm 28-29 januari
  • Studiecirkel/nätverk för skolor som vill bygga upp/vidareutveckla sina matematikverkstäder tillsammans och inspirera sina lärare att arbeta mer laborativt och mindre styrt av matteboken, vi kommer att skriva mer om detta på bloggen inom kort och vi räknar med att kunna starta i mars/april.

Christel och Ann-Christin, matematikutvecklare i Höör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar