torsdag 12 april 2012

Schack höjer resultaten

I senaste Lärarnas tidning fanns en intressant artikel om att man genom att spela schack i skolan kan träna minne, öka självförtroendet och höja resultaten.
Att vi inte lyckas fånga elevernas intresse och hitta rätt undervisningsmetoder som krävs för att utveckla dagens barn är några av anledningarna till försämrade resultat i matematik och naturvetenskap, och Sveriges Schackförbund startade ett försöksprojekt för två år sedan. Projektet Schack i skolan innebär något som kallas "Schackfyran". Du kan läsa massor om du klickar på länken, allt från hur de olika pjäserna får flyttas på spelplanen, hur du startar en schackklubb på din skola till möjlighet att spela partier online.

Hittills har man sett mycket positiva resultat i projektet. Lärarna beskriver att den sociala delen av projektet med barn som möts på lika villkor oavsett kön, ålder, handikapp eller kunskaper i svenska språket är unik och positiv. De tar upp att schack skapar ett lugn i gruppen och tränar sportsligt uppträdande.
81% av lärarna tyckte att barnen utvecklades intellektuellt.
58% menade att barnen blev bättre i matematik.
23% menade att barnen blev bättre i samtliga ämnen.

Schack tränar koncentrationsförmåga och arbetsminne, dessutom är det en synnerligen billig pedagogisk metod.

OK- antar ni utmaningen och blåser dammet av kungarna, löparna och alla bönderna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar