lördag 21 mars 2009

Matematikbienetten i Malmö

Matematikbienetten 2009

Den 7 mars var Christel och jag (Ann-Christin) på matematikbienetten i Malmö. Jag (Ann-Christin) gick på föreläsningar och såg mycket spännande och nya saker från läromedelsföretagen. Detta är mina samlade intryck.

En föreläsning som jag gick på kallades hur man lyckas med problemlösning i matematik. Föreläsaren hette Ingrid Olsson. Hon menade att man som lärare behöver vara aktiv hela tiden. Man måste ta reda på vad eleven inte kan eller vad som behöver förbättras. Sedan måste man se till att eleven övar på de moment som den behöver. Problemlösningsuppgifterna måste vara relaterade till något elevnära dvs något eleverna känner till. Det blir ju mycket lättare att kunna resonera och samarbeta kring sådana händelser för alla elever. Problemlösning skall man börja med tidigt. Ingrid menade att då får eleverna bättre grepp om de matematiska symbolerna. Man kan få problem med läsningen. Då brukade Ingrid ”låna” in några av de äldre barnen på skolan till att läsa för de yngre. De äldre har då en möjlighet att lyssna in hur de yngre tänker.

Rimligheten i elevers svar är något som behövs tränas. Ofta ställs eleven inför en uppgift där den saknar text för att kunna avgöra rimligheten i svaret.

T. ex Hanna har 500 kr. Hon handlar en CD-skiva. Då har hon kvar 351 kr. Vad kostade CD-skiva? Svaren kan blir 49 kr, 229 kr, 149 kr m.m.

Här behöver man veta om skivan är ny eller gammal och kanske även om det är rea eller något annat i affären.

Att kunna rita en bild över problemlösningen underlättar oftast för eleverna. Dock kräver oftast matematik läraren in en snygg och ordentlig redovisning med ett snygg matematikspråk. Ingrid menade att vi skulle istället låta eleverna räkna lite friare och eventuellt rita sina lösningar. Att använda ett häfte utan rutor hade kanske öppnat upp en möjlighet för en del elever.

Fingerfemman-Rutiner för att hantera en textuppgift.

 1. Läs uppgiften
 2. Förstå frågan
 3. Rita enkelt
 4. Skriv på mattespråket
 5. Är svaret rimligt?

Uppgifter som t.ex

Maja har 3 påsar med kulor. Det är 12 kulor i varje påse. Hur många kulor har Maja?

 1. 12+3
 2. 12-3
 3. 12/3
 4. 12*3

Ingrid menade att uppgifter lika denna väckt många frågor och intressanta diskussioner i klassrummet. T ex Vilket är rätt?, Varför?, Vad innebär de andra?,m.m

Ingrid använder sig mycket av känguru uppgifter. Det är en tävling som sträcker sig över hela landet och uppgifterna med svar, kommentarer och förslag till att arbeta vidare med finns på nämnarens hemsida. www.ncm.gu.se

En föreläsning som jag också gick på vara inriktad på matematik i förskolan men jag tyckte den var kanon för även andra lärare. Föreläsaren Anna-Lena Lindekvist pratade om hur hon hade startat olika matematik projket i förskolan. Det gällde att både personal och föräldrar var med på banan. Eftersom vuxnas förhållningssätt smittar av sig på barnen.

Matematik är ett språk som beskriver verkligheten. Barn är mogna mycket tidigt för att höra och använda de rätta matematiska termerna. Anna-Lena pratade mycket om ett pussel över matematiken hos ett barn. Det kan man finna på hennes hemsida www.alledu.se. I detta pussel var språket den viktigaste delen. För genom språkbruket utvecklar barnen sina matematiska begrepp.

Anna-Lena brukade också berätta sagor om herr minus och herr plus. Herr plus= han som vill ha allt, bara tar mer och mer. Herr minus = han som vill ge bort allt, vill att allt skall bli mindre och mindre. Efter sagan får barnen gissa vilken figur det var som sagan handlade om.

Fru lika är en saga om lika med tecknet. Där barnen får ställa upp på olika sidor om Fru lika med. Om det är lika med så blir hon glad annars blir hon sjuk och dålig.

Anna-Lena hade gjort pappfigurer av alla geometriska former som finns. Där fanns Karolina Kvadrat, Ragge Rektangel, Cecilia Cirkel m.m dessa använde hon tillsammans med barnen och pratade om hur de såg ut och varför. Observera att Ragge Rektangel och Ture Triangel var tvungna att ha syskon då både trianglar och rektanglar kan se olika ut. Konny Kon och Cesar Cylinder kan man veckla ut till en halvcirkel och en rektangel.

Anna-Lena pratade också mycket om att hitta matematiken utomhus. T.ex geometriska figurer hittar man på trafikmärkena.

Bra material att ha i sin Ma-hörna eller Ma-rum (enligt Anna-Lena, oberservera att man kan göra mycket själv nästan gratis):

 • Kaplastavar
 • Cuisenairiestavar
 • Polydron
 • Tangram
 • Geobräden
 • Piprensare med Pärlor ( göm två pärlor av fem. Ställ frågan : Hur många har jag gömt)
 • Pussel
 • Skruvar/Bultar/muttrar (motoriken)
 • Böcker (ex Ludde och Telefonen)
 • Vykort (vad finns det för matematik i ditt vykort)

Andra intressanta länkar till läromedelsföretag, utställare och föreläsaren som jag hittade var följande:

 • www.spelboden.com, kontakt person Anna Gullberg
 • www.ur.se, Katten musen tiotusen- en programserie riktad till 3-5 åringar från Ur. Går att använda en del via datorn gratis men vill man ha hela programmet måste man antingen köpa det från Ur, låna via mediecentralen eller se avsnitten ett och ett via datorn) www.nok.se/verktygmatematik, För den som vill ha verktyg till sin interaktiv skrivtavla. (Verkar vara gratis men är under uppbyggnad, passar nog bäst F-6)
 • http://luma.ncm.gu.se/?q=node/5, en jämförelsestudie mellan japansk och svensk matematikundervisning. Uppstår frågor kan man kontakta Tomoko Helmertz på mail; tomohelmertz@hotmail.com eller mobil 073-0688564

Detta var en fantastisk dag. Tack för mig Ann-Christin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar