tisdag 20 oktober 2009

Nytt från era matteutvecklareOnsdag och torsdag i vecka 42 har vi varit på en träff för matematikutvecklare i södra delen av Sverige, vi fick träffa Anders Palm som är undervisningsråd på Skolverket. han berättade om olika matteaktuella saker som är på gång:
  • Förtydligande av förskolans läroplan håller på att göras, man ska tydligare fokusera på barns språkliga och matematiska utveckling, även en starkare fokusering på naturvetenskap.
  • SKOLA 2011 som vi tidigare skrivit lite om här på mattebloggen. Förslagen till nya kursplaner för grundskolan har legat ute för synpunkter i en omgång, på fredag 23 oktober kan du gå in igen, läsa och kommentera via webbenkät, eller bara läsa för att hålla dig beredd...
  • Nya betyg i grundskolan. Det som tidigare kallats betygskriterier för årskurs 8 och 9 kommer att förändras till kunskapsnivåer i årskurserna 3, 6 och 9. Läs mer här. Betyg kommer att sättas med bokstäver, A till F.


  • Skolverket har i dagarna fått uppdraget att skriva nya kursplaner och förbereda förändringar inom gymnasieskolan. Webbplats. I stort innebär det att programmen förändras, och att den första gymnasiekursen i matematik, Ma A, kommer att utformas olika för olika program. Idag finns det också ganska stor överlappning, Ma A handlar i stort om samma innehål och mål som åk 9, detta kommer att förändras, så att det blir en helt ny kurs. Det är de elever som nu går i åk 8 som kommer att börja i den nya gymnasieskolan ht 2011.
  • Medel till skolan styrs genom så kallade regleringsbrev, som årligen bestäms. Förutom de stora uppdragen att ordna grundskola, finns det ett antal bredviduppdrag, ett av dem är den MNT-satsning som planeras för år 2009-2011 som kommer att innebära att kommuner söker pengar för projekt som ska öka måluppfyllelsen och stärka skolornas eget utvecklingsarbete. sammanlagt ska 525 miljoner kronor delas ut till projekt, och man kan söka varje år. Här finns en genomgång av hur årets ansökningar sett ut och bakgrunden till satsningen. 379 huvudmän sökte sammanlagt 1,5 miljarder kronor, det delades ut 87 miljoner. Vi ska söka pengar nästa år!
  • Tidigare har vi skrivit om resultaten av den internationella undersökningen TIMSS, nu har det kommit korta videofilmer som man kan titta på via Skolverkets webbplats.
  • I år har vi haft nationella prov i årskurs 3, i november kommer resultat och exempel på elevsvar att presenteras på Primgruppens hemsida. Under 2010 kommer proven att genomföras igen, med något färre delprov, en hel del kritik mot att det var för omfattande att genomföra. Vecka 8 kommer proven ut till skolorna.
  • Skolverket har ett Nyhetsbrev i matematik, gratis att prenumerera på, bra information som kommer med mail. Gå in här och beställ!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar