söndag 4 oktober 2009

Ny kursplan i matematik

Under arbetsnamnet Skola 2011 håller Skolverket på och tar fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan. I fredags kom det första förslaget ut på hemsidan. Nu kan du läsa detta och skicka in dina synpunkter, antingen via ett diskussionsforum eller en webbenkät. Du har på dig till den 12 oktober.
Länk till Skolverkets sida om de nya kursplanerna
Formen för kursplanerna är förändrade, de tidigare strävans- och uppnåendemålen har ersatts med en text i tre nivåer:
Syfte, där det beskrivs varför ämnet finns i skolan.
Centralt innehåll, där det anges under olika rubriker vad undervisningen ska innehålla, lite mer styrt men ändå med frihet för den undervisande läraren. Här finns också mål för ämnet, vad eleverna ska få förutsättningar att utveckla i undervisningen.
Kunskapskrav följer sedan, detta kommer att komma i nästa remissförslag som kommer på webben fredagen den 23 november.

Varför är det viktigt att följa kursplanearbetet?
  • Intressant att se redan nu vad vi ska arbeta med i framtiden
  • Möjlighet att påverka. Kursplanen ska vara skriven så tydligt att den "kan användas av lärare och förstås av föräldrar"- är den det?
Ta nu chansen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar