söndag 14 oktober 2012

Ny bok LÄRA OCH UNDERVISA MATEMATIK

Det har nyligen kommit en ny intressant bok för oss som är intresserade av matematikdidaktik och frågor om lärande i matematik. Den har underrubriken från förskoleklass till åk 6 men är tillräckligt vass att vara angelägen för alla som undervisar i grundskolan.
Barbro Grevholm är redaktör för boken, som både kan fungera som kurslitteratur för blivande matematiklärare och som referensbok för verksamma lärare.


Intressant från innehållet:
  • Att bli en kompetent matematiklärare
  • Vad är matematik?
  • Kursplaner i matematik
  • De yngsta barnens matematik
  • Matematik genom problemlösning
  • Kommunikation och lärande i matematik
  • Bedömning i matematik
Dessutom finns ett gediget kapitel för varje del av det centrala innehållet i matematiken:
  • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Rummet vi finns i och formerna omkring oss
  • Statistik och sannolikhet
Boken innehåller forskningsrön, uppgifter, diskussionsfrågor om aktuella ämnen och lärares erfarenheter.
De lärare som medverkar är:
Camilla Björklund
Barbro Grevholm
Johan Häggström
Katarina Kjellström
Stefan Löfwall
Eva Norén
Gunilla Olofsson
Elisabeth Persson
Lars-Erik Persson
Per-Eskil Persson
Eva Riesbeck
Eva Taflin

Boken såg jag första gången på bokmässan i Göteborg och jag har börjat läsa kapitlet om Bedömning i matematik, något jag (liksom många av er) funderar mycket på!
Norstedts förlag har boken, men den finns att köpa på tex Bokus och Adlibris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar