torsdag 30 januari 2014

Bedömning för lärande i matematik


Skolverket har i dagarna publicerat ett nytt bedömningsstöd i matematik för alla årskurser i grundskolan. I senaste Nämnaren (du prenumererar väl?) finns en utmärkt kom-igång-beskrivning och materialet laddar du förstås ner fritt från Skolverket.
 

Bedömningsstödet består av olika delar:
  • En generell bedömningsmatris  som kan användas vid bedömning och dokumentation
  • Centralt innehåll i tabellform för de olika områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring.
Dessa delar används av läraren vid planering av ett arbetsområde för att skapa ett underlag för bedömning, och omfattar både lärar- och elevdokumentation. Detta talar de allmänna råden om undervisningen mycket om och de är ett viktigt redskap i den formativa undervisningen.

Det jag tycker mycket om i materialet är den struktur som beskrivs:
  • Planera vad som ska bedömas utifrån kursplan med kunskapskrav
  • Välja relevanta uppgifter och bedömningssituationer
  • Analysera och bedöma resultaten
  • Dokumentera, ge gensvar och arbeta vidare utifrån detta
Ladda ner materialet, diskutera det och prova att använda det. Är det något vi behöver så är det väl ett bra hands-on-material för planering och bedömning?

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar