lördag 24 januari 2009

Projekt matematikutveckling i Höör 2009 + projektplan

Myndigheten för skolutveckling och NCM (nationellt centrum för matematik) har fått i uppdrag av regeringen att höja kvaliteten i matematikundervisningen och ge bättre måluppfyllelse. Detta kan du läsa mer om här.
I Höörs kommun har detta hittills inneburit att jag, Christel Jansson har varit på ett antal träffar för Matematikutvecklare. Jag har dock inte haft någon nedsättning i min tjänst, därför har det inte funnits tid till så mycket som jag skulle vilja...
På träffarna har jag byggt upp ett kontaktnät med andra kommuners matematikutvecklare. Jag har också fått mycket inspiration och material som jag vill dela med mig av på denna webbplats.

Insatserna ska bygga på det arbete som redan genomförts, pågår och planeras i kommunen. Målsättning är att det skall finnas minst en matematikutvecklare i varje kommun. Deras huvuduppdrag är att:
- genomföra lokalt utvecklingsarbete - fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial.


Under hela 2009 kommer vi att genomföra ett projekt för matematikutveckling i Höörs kommun, då har Christel Jansson och Ann-Christine Karlsson-Ström vardera nedsättning i sina vanliga tjänster med 10 % för att arbeta som matematikutvecklare, så nu ska det hända en del!


PROJEKTPLAN FÖR EN SATSNING PÅ MATEMATIKUTVECKLING
2009

PROJEKTORGANISATION

Projektledning

2 *0,1 pedagoger

Projektgrupp
Barn- och utbildningsnämndens matematikgrupp, i vilket det ingår pedagoger från de flesta rektorsområdena.

Uppdrag
Projektledningen ska

- samordna mattegruppen och handlingsplanen i matematik.

- delta i satsningen på matematikutvecklare.

-ha kontakt med lärare som arbetar med matematik på alla skolor och förskolor och bygga upp ett digitalt nätverk (hemsida + maillista) med enkelt nyhetsbrev varje månad.

- initiera nätverksträffar (2 tim x 1 tillfälle/termin) för olika åldersgrupper - om önskemål uppkommer - där deltagarna får dela sina erfarenheter och arbetssätt med varandra. Information om nyheter från NCM, Skolverket mm kring matematik.
- starta studiecirklar i ett aktuellt ämne, till exempel Små barns matematik (förskolan), efter önskemål eller att vara bollplank till en förskola eller skola som önskar bygga upp en matematikverkstad.

- medverka i arbetet med att utvärdera föreliggande projekt. En skriftlig utvärdering ska överlämnas till barn- och utbildningsnämnden efter projekttidens utgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar