måndag 15 mars 2010

Matematik och det nya medialandskapet

Christel var på ett spännande seminarium på Matematikbiennalen 2010:
Något som kändes aktuellt och spännande var de olika inslag som Thomas Lingefjärd (docent Göteborgs Universitet) och Per Jönsson (professor malmö Högskola) höll i kring matematik i mobiltelefoner och datorer. Dokumentation.
De pratade om att ungdomar idag alltid har möjlighet att vara uppkopplade via sina smartphones (mobiltelefoner med internet) och bärbara datorer, och att det finns massor av ny teknik att använda sig av för att fånga lärandet och intresset!
De berättade om hur YouTube används för att lägga upp små hemmaproducerade filmer och klipp, på både gott och ont. Det finns en webbplats http://www.wolframalpha.com/ där man till exempel kan skriva in en matematisk uppgift och få fram lösningar och svar blixtsnabbt. Bra om de fastnar i uppgifter hemma, mindre bra om de gör det under prov...
Lärande beror på tillgängliga mdie/resurser påminner föreläsarna om och de visar olika hjälpmedel som varit viktiga men spelat ut sin roll: Abakus, kulramen, räknestickan, tabeller. När är det slut på miniräknarens och linjalens tid? Och hur länge kommer det att vara rätt att använda rutigt papper? Detta kom på 1900-talet och varför har vi det? Alla tekniska hjälpmedel har alltid fruktats av lärare;-)
Många moderna media är mer interaktiva och utvecklar andra sätt att tänka och agera, exempel är dataspelen the Sims och World of Warcraft. Hur kan ungdomar så snabbt och lätt lära sig komplicerade saker när de spelar datorspel, och sedan ha så svårt med skolarbete? Per och Thomas beskrev feedbackmekanismer som gör eleverna engagerade.
James Paul Gee har skrivit en bok med bra faktorer listade. Läs en sammanfattning här och hela rapporten här. Skoluppgifter kan vara hämtade från verkliga livet, men datorspel "är" på riktigt. Nättidningen Science Daily tar upp att man genom att kombinera den gamla hederliga matteboken, papper, penna och nya media kan skapa en dialog och ett effektivt lärande i matematik. De framhåller också vikten av en engagerad lärare, som kopplar samman tekniken med innehållet.
Utmaningar som vi möter när vi går in med nya media i klassrummen, till exempel datorprogram, smartboard och mobiltelefoner är att eleverna ofta kan mer än läraren, man måste fundera på möjligheterna att göra överföringar rent mentalt (representationsövergångar) så att det upplevda leder till lärande och inte bara blir en häftig upplevelse. Detta måste vara balanserat mot vanlig undervisning, hur gör man detta, och hur undviker man social isolering där alla sitter vid varsin dator? Man måste också fundera över hur kunskaperna ska utvärderas och bedömas och hur det ska kopplas till nationella prov. En viktig fråga handlar om tillgänglighet så inte bara elever med de senaste smartphone-mobilerna kan delta utan alla.
Några användbara länkar till program:
Mobilestudy (gratis program där du kan göra flervalsfrågor och matematiska frågesporter och skicka till elevernas mobiltelefoner via bluetooth) Läs om detta i Nämnaren.
NCM håller på att lägga upp en digital webbportal för alla som vill använda den här sortens teknik i matematikundervisningen.
GeoGebra är ett gratis program för datorer och mobiltelefoner som kan användas till det mesta, till exempel illustrera negativa tal, fomler och koordinatsystem. Det känns som ett bra verktyg för att visa olika representationsformer, centralt i nya kursplanen. Det finns massor av matematikapplikationer till mobiltelefoner, smartboard och iPhone. GPS kan användas för att geotagga och göra spännande matematikrundor i stan och på skolgården. Mats Larsnäs deltog också vid ett seminarium, hans hemsida kan vara en väg vidare för dig som vill prova detta, jag är sugen på detta! Det finns också en intressant artikel i tidningen Datorn i utbildningen här.
(Christel)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar