torsdag 28 april 2011

Lgr11 - fem förmågor som eleverna ska utveckla i matematik

Under konferensen för matematikutvecklare i Malmö 11-12 april fick vi träffa Anette Jahnke som arbetar på NCM och ibland också på Skolverket, bland annat med kursplanen i matematik. Hon tog oss med på en spännande resa genom de fem förmågorna som våra elever ska få möjlighet att utveckla i matematík. De finns i slutet av syftet i kursplanen i matematik:


1 BEGREPPSFÖRMÅGA
Se begrepp, urskilja dem, se i vilket sammanhang de är användbara.2 PROCEDURFÖRMÅGA
Välja och använda lämpliga metoder och procedurer.
Eleverna behöver Practise time där de får färdighetsträna rutinuppgifter och arbeta med problem.3 KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA
Kunna samtala om, redogöra för och argumentera...

4 RESONEMANGSFÖRMÅGA
Föra och följa resonemang, ställa frågor...

5 PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA
Anettes presentation finns att läsa här.


Vi matematikutvecklare planerar att hålla en workshop om de olika förmågorna i samband med implementeringen av Lgr 11 för alla lärare som undervisar i matematik - så håll utkik i höst - arbetsnamnet är
En flock mattelärare på jakt efter förmågor i matte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar