torsdag 28 april 2011

Matematikbienetten
Den 12 mars var jag och Christel på matematikbienetten i Malmö. Jag var och lyssnade på Bo Sjöström, författaren till läroboken Formula 4-9. Han har arbetat som lärarutbildare på Malmö högskola. Han har även arbetat som lärare och är ute i klasser och gör olika projekt. Han gav tips och idéer kring hur man kan lägga upp undervisningen. Vid gruppövningar och diskussioner brukar Bo följa denna indelningen:
1:a Fick man själv tänka till.
2:a Fick man sitta i par
3:e Fick man sitta i fyrgrupper

Med varje ny grupp fick man ha en förhandling kring om svaret var rätt eller inte. Som lärare brukar inte Bo lägga sig i utan istället uppmuntra eleverna till att själva föra diskussionen vidare.

Bo har använt sig av följande uppgifter:
Hur tjock blir en stapel av en miljon A4-papper? Ett ark är 0,1 mm.
På er miniräknar läser ni talet....... Vad skall ske för att det skall stå...... istället.?
Om det står 06399 på en besöksräknare vad kommer det att stå när nästa person passerar? Vad kommer det att stå när 11 personer har passerat? Osv.

Familjeproblem??
Om vi har en familj med två vuxna och två barn och medelvärdet är 20 år i familjen. Hur gamla kan då familjemedlemmarna vara? Denna uppgift leder till en diskussion kring hur gammal man kan vara när man kan blir föräldrar och om barnen är tvillingar eller inte.
Kan barnen vara trillingar eller hur många n-lingar kan man föda om medelvärde fortfarande skall bli 20?
Jag var även och lysssnade på Ulrica Dahlberg som berättade om Strävorna- Ett arbetsredskap på nätet.
Strävorna finns på ncm.gu.se och är numera om gjorda för att passa Lgr 11 och även Gy11. Strävorna går att använda på grundskolenivå och på gymnasienivå.

Klicka på en ruta i strävansmatrisen och välj en artikel, en aktivitet eller ett problem att diskutera i grupp.

Man kan inom sitt arbetslag diskutera de olika aktiviteterna utifrån att man funderar på vilka förmågor man tränar, vilka mål man kan uppnå.

Anki

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar